Qarku Tirane

Ngrihet Këshilli Konsultativ për të ndërlidhur qeverisjen qendrore me atë vendore

Published at : 20/01/2017 - 14:22

Për herë të parë në Shqipëri qeverisja qendrore do të jetë e detyruar të konsultohet me përfaqësues të qeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin, financat vendore dhe funksionet e bashkive.

Përmes Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore të dy nivelet e autoriteteve do të jenë në gjendje të shkëmbejnë dhe të diskutojnë politikat, ligjet apo nismat që ndikojnë tek qeverisja dhe komunitetet vendore.

Kryetari i Qarkut Tiranë dhe Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë, Aldrin Dalipi tha se rritja e përgjegjësisë për shërbime sidomos për banorët e zonave periferike në nivel bashkiak apo rajonal është një sfidë për të gjithë dhe kërkon një bashkëpunim të sinqertë mes niveleve të qeverisjes qendrore me ato vendore.

“Për fuqizimin e tregjeve të përbashkëta nga zonat rurale drejt qendrave apo si modele rajonesh për një zhvillim social dhe ekonomik në disa raste po japin shembujt e parë dhe kërkojnë sigurisht mbështetje. Tirana është një model pozitiv padyshim. Tirana e ka dhënë një shembull me tregun e gjësë së gjallë ku tre kryetarë bashkishë, Erioni në Tiranë, Fiqiriu në Vorë dhe Xhelali në Kamzë firmosën së bashku dhe bën të mundur hapjen e një tregu të standardeve shumë të mira në Laknas, dhe që tashmë qeveria po u bën thirrje kryetarëve të gjithë bashkive që të adoptojnë këtë model në të gjithë vendin ”, theksoi Dalipi.

Në aktivitetin e përurimit Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore Bledi Çuçi e quajti Këshillin “një element kyç të reformimit të qeverisjes vendore dhe vendosjes së një klime bashkëpunimi real midis këtyre dy pushteteve në Shqipëri”.

“Sot ne arrijmë që të ngremë një urë të re komunikimi midis nesh, një “agorë” të re ku ne të ballafaqojmë në mënyrë të civilizuar, konstruktive dhe të strukturuar idetë tona, politikat dhe objektivat si dhe çdo çështje tjetër me interes për ecurinë dhe progresin e qeverisjes vendore, pavarësisht kampeve ku militojmë apo qëndrimeve të ndryshme”, tha Ministri Çuçi.

Në ceremoni përshëndeti edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kongresit të Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, Andreas Kiefer.

Të pranishëm në përurim ishin gjithashtu edhe Drejtorja e USAID për Shqipërinë Cate Johnson, Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj dhe përfaqësues nga shoqatat e qeverisjes vendore.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, njëherësh edhe Kryetar i Shoqatës për Autonominë Vendore vlerësoi ndarjen administrative territoriale, e cila rriti mundësinë e njësive vendore për të performuar më mirë.

Veliaj vlerësoi ngritjen e këtij Këshilli Konsultativ, ndërsa theksoi se shoqatat e njësive vendore duhet që të bashkohen për të punuar për interesat e qytetarëve. Ambasadori zviceran Christoph Graf e quajti ngritjen e Këshillit Konsultativ “një gur kilometrik i rëndësishëm për demokracinë vendore në Shqipëri”.

Ai theksoi rëndësinë e konsensusit dhe mirëkuptimit për një demokraci, duke përmendur shembullin e Zvicrës.

“Dialogu është një instrument i fuqishëm për të arritur në zgjidhje solide dhe të qëndrueshme”, tha Ambasadori Graf.

Ngritja e këtij institucioni krijon kushtet për një realitet të ri të bashkëpunimit dhe forcimit të dialogut midis të dy niveleve të pushtetit duke u sanksionuar përmes një mekanizmi ligjor.

Kjo pason një vendim të këshillit të ministrave të miratuar në 21 dhjetor 2016, dhe është gjithashtu një zbatim i drejtpërdrejtë i Kartës Evropiane për Vetë-Qeverisje Vendore duke e vënë Shqipërinë midis pak vendeve më të avancuara të Këshillit të Evropës me një institucion të tillë.

Këshilli Konsultativ mbështetet nga Këshilli i Evropës, Qeveria e Zvicrës dhe USAID.