TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

At the beginning of the new school year, ALSAR Foundation donated 1000 school bags and supplies sets for pupils in Shkoza, Vaqar, Kashar, in Tirana Region...

In response to the invitation of the President of Tirana Regional Council and Head of Municipal Council of Tirana Mr. Aldrin Dalipi, the President of the...

On Friday, three days before the beginning of the new school year, the Prefect of Tirana, Admir Abrija, convened heads of local government institutions and...

News-Archiva

Sep 06, 2017

Responding to the requests of citizens from Tirana Region’s Administrative Units, for agricultural land property transfer, from the former agricultural...

Aug 28, 2017

The project for the revitalization of the public libraries in any administrative unit of Tirana Municipality is continuing with the interventions on the...

Aug 21, 2017

Tirana Regional Council in cooperation with the Albanian Disability Rights Foundation is implementing the project “Offering wheelchair service to people...

Lajme-Arkiva

Këtë fillim viti shkollor Fondacioni “ALSAR” pajisi me çanta dhe kancelari shkollore 1000 nxënës në nevojë në zonat Shkozë, Vaqar, Kashar. Gjithashtu u...

Me ftesë të Kryetarit të Qarkut dhe Këshillit Bashkiak të Tiranës, Z. Aldrin Dalipi zhvilloi në Tiranë një vizitë pune Presidenti i Rajonit të Abruzzo-s,...

Tre ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Prefekti i Tiranës, Admir Abrija mblodhi të premten drejtues të pushtetit vendor dhe të drejtorive arsimore...

Lajme-Arkiva

Sep 06, 2017

Në përgjigje të kërkesave të qytetarëve nga njësitë administrative për kalimin e tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve,...

Aug 25, 2017

Projekti për rigjallërimin e bibliotekave në çdo lagje të Tiranës po vijon me rikonstruksionin e bibliotekës në Njësinë nr.7, e cila po merr formën e një...

Aug 15, 2017

Këshilli i Qarkut Tiranë në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara ka nisur zbatimin e projektit:...

Bashkite e Qarkut