TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

Mayor of Tirana, Mr. Erion Veliaj, reserved a special felicitation on March 8th for all the women and girls of the capital, expressing his gratitude for...

Prof. Anita Tartari has devoted her life to piano... With a pedagogical career of more than half-a century, she is definitely one of the most honorable...

On 22 February 2018 was held the meeting of the Regional Committee for the Fight against Human Trafficking, led by the Prefect of Tirana Region, Ms. Suzana...

News-Archiva

Feb 21, 2018

Head of Tirana Regional Council and Chair of Tirana Municipal Council, Mr. Aldrin Dalipi attended the second meeting of the Union of Albanian Municipalities...

Feb 13, 2018

The XVth General Elective Assemble of Adriatic Ionian Euroregion, organized from Region of Molise, was held in Termoli on February 8th 2018. The works of...

Feb 02, 2018

An Arbëresh delegation, of outstanding personalities with contributes on protecting and promoting Arbëresh cultural and historical values, held a meeting...

Lajme-Arkiva

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, rezervoi një urim të veçantë sot, në 8 Mars, për të gjitha gratë dhe vajzat e kryeqytetit, duke u shprehur...

Anita Tartari ia ka kushtuar jetën pianos... Me një karrierë pedagogjike që i kalon gjysmë shekulli ajo është padyshim një ndër emrat më të nderuar të...

Ditën e sotme u zhvillua mbledhja e Komitetit Rajonal për Luftën Kundër Trafikimit Njerëzor, e thirrur nga Prefektja e Qarkut të Tiranës, Znj. Suzana...

Lajme-Arkiva

Feb 20, 2018

Kryetari i Qarkut dhe Këshillit Bashkiak të Tiranës, Aldrin Dalipi mori pjesë në takimin e Unionit të Bashkive Shqiptare që u mbajt në Prishtinë më 17...

Feb 11, 2018

Asambleja e Përgjithshme Zgjedhore e Eurorajonit Adriatiko-Jonian, e organizuar nga Rajoni Molise, u mbajt në Termoli më 8 shkurt 2018 me anëtarët e...

Jan 31, 2018

Delegacioni arbëresh me figura të spikatura për kontributin e tyre në mbrojtjen dhe promovimin e vlerave kulturore dhe historike arbëreshe, zhvilloi në...

Bashkite e Qarkut