TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

Empowering the capacities of local government and improving the services they provide were at the focus of the meeting held today where Helvetas project “...

The Adriatic Ionian Euroregion organized the Info Day “Adriatic Ionian Youth own their Future” in Campobasso (Italy) on 10 December 2018.

This...

The country’s Liberation Day was commemorated by the country’s higher executives.

On the 74th anniversary of the Liberation of Albania by the fascist...

News-Archiva

Dec 17, 2018

Tirana commemorated the 106th anniversary of Albania’s Declaration of Independence. At the symbol square of the Albanians, the “Skanderbeg square”, under...

Dec 17, 2018

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Tirana Municipal Council and the UN Entity to Gender Equality and the Empowerment of the Woman in...

Dec 17, 2018

Training workshop on CCI Start-Up “Adriatic Start- up School” model
On November 21st, 2018, the AI-NURECC Conference “Creative and Cultural Industries...

Lajme-Arkiva

Nga rrugët me çakull e gropa pa fund, ku mungonte thuajse çdo element i zhvillimit urban, blloku i banimit “Frederik Shiroka” në Njësinë 7 po merr një pamje...

Këshilli i Qarkut Tiranë përfundon me sukses procesin e kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve në pronësi të përfituesve.

Prej më shumë se...

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", të ligjit nr. 8756 datë 26 3 2001 "Për emergjencat civile" të VKM nr. 329...

Lajme-Arkiva

Dec 13, 2018

Forcimi i kapaciteteve të pushtetit lokal dhe përmirësimi i shërbimeve që ato ofrojnë ishin në fokus të takimit të zhvilluar sot ku u prezantua projekti...

Dec 12, 2018

EuroRajoni i Adriatiko-Jonian organizoi Ditën e Informacionit "Rinia Adriatiko-Joniane ka të Ardhmen e Saj" në Campobasso (Itali) më 10 dhjetor 2018.

...
Nov 29, 2018

Festa e Çlirimit të vendit është përkujtuar nga drejtuesit më të lartë të e shtetit.

Në 74-vjetorin e Çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit...

Bashkite e Qarkut