TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

Chairman of the Association of Albanian Regional Councils Mr. Aldrin Dalipi held a meeting with Mr. Claus Neukirch, Head of Council of Europe Office in...

On the Summer Day on March 14th, the reconstructed “New Bazaar” opened the doors for all Tirana’s citizens, where 308 businesses have started their economic...

On February 15th 2017 was held the first meeting of the Central and Local Self- Government Consultative Council, established on January of this year. The...

News-Archiva

Feb 22, 2017

On the premises of Tirana Regional Council, on 17th February 2017 was held the meeting for identification of agricultural land fund and analysis of other...

Jan 26, 2017

For the first time in Albania the Central government will consult with representatives of Local Government regarding issues of decentralization, local...

Jan 16, 2017

Tirana Regional Council is monitoring and assisting closely the situation created as a result of cold weather in our country these last days.

In...

Lajme-Arkiva

Më 27 Mars 2017 në Kroaci u mbajt Konferenca Ndërkombëtare “Roli rajoneve në propozimin e projekteve prioritare të BE, strategjia e Eurorajonit Adriatiko-...

Kryetari i Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë z. Aldrin Dalipi, zhvilloi një takim pune me z. Claus Neukirch, Drejtor i Zyrës së Këshillit të...

Në Ditën e Verës, Pazari i Ri hapi dyert për të gjithë qytetarët, ku 308 biznese kanë filluar aktivitetin e tyre ekonomik duke gjeneruar mbi 1000 vende të...

Lajme-Arkiva

Feb 17, 2017

Në ambientet e Këshillit të Qarkut Tiranë, u zhvillua sot takimi për evidentimin e fondit të tokës bujqësore dhe kategorive të tjera të resursit për vitin...

Feb 17, 2017

Më datën 15 shkurt 2017 u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore, i ngritur në janar të këtij...

Jan 20, 2017

Për herë të parë në Shqipëri qeverisja qendrore do të jetë e detyruar të konsultohet me përfaqësues të qeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin,...

Bashkite e Qarkut