TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

President of Tirana Regional Council and Chairman of the Municipal Council, Mr. Aldrin Dalipi together with the Mayor of Tirana, Mr. Erion Veliaj inspected...

All former communes, now Administrative Units of Tirana Municipality, will have buss stations for buses of urban lines.
Tirana Regional Council has...

The European Committee of the Regions organized on 31 May 2017- 1 June 2017 in Brussels the "Enlargement Day". Enlargement Day is a forum that supports the...

News-Archiva

Jun 06, 2017

Integration of returnee families is part of the mission of society. For this purpose, an important study was carried out detailing the opportunities of how...

Jun 06, 2017

Support for young people, local businesses, tourism and agriculture as a real opportunities for the development of rural areas and the capital's economy,...

Jun 06, 2017

Mayor of Tirana, Mr. Erion Veliaj and President of Tirana Regional Council also Chairman of Municipal Council, Mr. Aldrin Dalipi welcomed today in a special...

Lajme-Arkiva

Të gjitha Njësitë Administrative të Bashkisë së Tiranës do të kenë stacione për autobusët e linjave urbane.

Këshilli i Qarkut Tiranë ka nisur...

Kryetari i Qarkut dhe Këshillit Bashkiak të Tiranës, Aldrin Dalipi sëbashku me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj inspektuan punimet për...

Komiteti i Rajoneve organizoi në datat 31.05.2017-1.06.2017 në Bruksel “Ditën e Zgjerimit”. Dita e Zgjerimit (Enlargment Day) një forum që mbështet procesin...

Lajme-Arkiva

May 30, 2017

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe kryetari i Qarkut dhe Këshillit Bashkiak, Aldrin Dalipi pritën sot në një takim të veçantë kryetarin e...

May 29, 2017

Integrimi i familjeve të kthyera nga jashtë është pjesë e misionit të shoqërisë. Për këtë qëllim është kryer një studim i rëndësishëm ku jepen detaje dhe...

May 22, 2017

Mbështetja e të rinjve, biznesit vendas, turizmit, por edhe agri-kulturës, si mundësi reale për zhvillimin e zonave rurale dhe ekonomisë së kryeqytetit,...

Bashkite e Qarkut