TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

Today, 4th of April 2019, was held an annual conference on regard to "Challenges in the employment of our students. Promoting Individual Entrepreneurship"....

On Monday, 1st of April 2019, under the co-leadership of the Chairman of Albanian Association for Regional Councils, Mr. Aldrin Dalipi, and the Deputy...

President of the Tirana Regional Council, Mr. Aldrin Dalipi together with the Deputy Chairwoman, Ms. Bora Panajoti and the Secretary of the Council, Mr....

News-Archiva

Apr 09, 2019

The Directorate of Land Administration and Protection (DAMT) at the Regional Council of Tirana organized a meeting with the Rural Development Directorate of...

Apr 09, 2019

The Prefect of Tirana Ms. Suzana Jahollari, in the presence of the Deputy Chairwoman of Tirana Regional Council, Ms.Bora Panajoti, according to Prime...

Mar 23, 2019

On Monday the mayor of Zagreb Mr. Milan Bandić and his associates received the President of Regional Council of Tirana Mr. Aldrin Dalipi, in the City...

Lajme-Arkiva

Ditën e sotme, datë 4 prill 2019 u zhvillua konferenca vjetore me temë “Sfidat në punësimin e studentëve tanë. Nxitja e sipërmarrjes individuale”.

...

Ditën e hënë, datë 1 prill 2019, nën drejtimin e kryetarit të Shoqatës së Qarqeve të Shqipërisë, zotit Aldrin Dalipi dhe zëvëndësministres së Brendshme,...

Ditën e Premte, datë 29 Mars 2019 u mblodh Komiteti Drejtues i Programit për Zhvillimin Rajonal të Shqipërisë ku mori pjesë dhe Drejtori Ekzekutiv i...

Lajme-Arkiva

Mar 30, 2019

Kryetari i Qarkut dhe Këshillit Bashkiak të Tiranës z. Aldrin Dalipi sëbashku me Zëvendëskryetaren e zj. Bora Panajoti dhe Sekretarin e Këshillit z. Agron...

Mar 30, 2019

Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit tëQarkut Tiranë organizoi një takim me Drejtorinë e Zhvillimit Rural në Bashkinë e Tiranës...

Mar 29, 2019

Prefekti i Tiranës Znj. Suzana Jahollari në praninë e Zëvendëskryetares së Këshillit të Qarkut Tiranë zj. Bora Panajoti në bazë të urdhrit Nr. 6 të vitit...

Bashkite e Qarkut