Qarku Tirane

Lajme

Lajme-Arkiva

Menaxhimi dhe realizimi i projekteve të nisura nga Këshilli i Qarkut Tiranë konsiderohen si një nga pikat më të rëndësishme të funksionimit të këtij...

AER (Assembly of European Regions) vazhdon të jetë e fokusuar në kërkimin e fondeve për projekte dhe iniciativa që përballen me sfidën e nxitjes se...

AER (Assembly of European Regions) njofton një event të organizuar nga miqtë e “Age Platform Europe”, sëbashku me partnerët e tjerë me rastin e javës...

Lajme-Arkiva

Sep 22, 2016

Në Ditën Ndërkombëtare të Paqes, Kryetari i Qarkut Tiranë dhe Këshillit Bashkiak, Aldrin Dalipi, adresoi sesion informues në kuadër të projektit: “Rezoluta...

Sep 20, 2016

Kryetari i Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë, Z.Aldrin Dalipi priti ditën e hënë, një ekip ekspertesh vlerësues të projektit të Këshillit të...

Sep 20, 2016

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave në bashkëpunim me Këshillat e Qarqeve, Drejtoritë e Administrimit të Mbrojtjes së Tokës...

Lajme-Arkiva

Menaxhimi dhe realizimi i projekteve të nisura nga Këshilli i Qarkut Tiranë konsiderohen si një nga pikat më të rëndësishme të funksionimit të këtij...

AER (Assembly of European Regions) vazhdon të jetë e fokusuar në kërkimin e fondeve për projekte dhe iniciativa që përballen me sfidën e nxitjes se...

AER (Assembly of European Regions) njofton një event të organizuar nga miqtë e “Age Platform Europe”, sëbashku me partnerët e tjerë me rastin e javës...

Lajme-Arkiva

Sep 22, 2016

Në Ditën Ndërkombëtare të Paqes, Kryetari i Qarkut Tiranë dhe Këshillit Bashkiak, Aldrin Dalipi, adresoi sesion informues në kuadër të projektit: “Rezoluta...

Sep 20, 2016

Kryetari i Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë, Z.Aldrin Dalipi priti ditën e hënë, një ekip ekspertesh vlerësues të projektit të Këshillit të...

Sep 20, 2016

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave në bashkëpunim me Këshillat e Qarqeve, Drejtoritë e Administrimit të Mbrojtjes së Tokës...

Bashkite e Qarkut