Qarku Tirane

Lajme

Lajme-Arkiva

Komisioni Ndër-Mesdhetar i CPMR-së në bashkëpunim me rajonin Andalucía, zhvilluan online sot, Asamblenë e Përgjithshme të CPMR.
Gjatë këtij takimi të...

Zhvillohet mbledhja e Këshillit Konsultativ Qeveri Qendrore-Vetëqeverisje Vendore nën drejtimin e bashkëkryetarëve Aldrin Dalipi dhe Romina Kuko ku u...

Zhvillohet për herë të parë takimi online i TaskForce AGRIMED të Komisionit Ndër-Mesdhetar CPMR në të cilin si përparësi, Task Forca e AGRIMED do të...

Lajme-Arkiva

Jul 05, 2021

Iniciativa Al-NURECC plus që është rrjeti Jonian i Universiteteve, Rajoneve, Dhomave të Tregtisë dhe Qyteteve me financim nga Bashkimi Europian mbajti një...

Jul 02, 2021

2021-i shënon një vit të takimeve kritike të Kombeve të Bashkuara dhe një pikë kthese nëse bota dëshiron të sigurojë një të ardhme ku njerëzit dhe planeti...

Jun 24, 2021

U diskutua për Raportin e monitorimit 2020 të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, i përgatitur nga Ministria e Brendshme...

Lajme-Arkiva

Komisioni Ndër-Mesdhetar i CPMR-së në bashkëpunim me rajonin Andalucía, zhvilluan online sot, Asamblenë e Përgjithshme të CPMR.
Gjatë këtij takimi të...

Zhvillohet mbledhja e Këshillit Konsultativ Qeveri Qendrore-Vetëqeverisje Vendore nën drejtimin e bashkëkryetarëve Aldrin Dalipi dhe Romina Kuko ku u...

Zhvillohet për herë të parë takimi online i TaskForce AGRIMED të Komisionit Ndër-Mesdhetar CPMR në të cilin si përparësi, Task Forca e AGRIMED do të...

Lajme-Arkiva

Jul 05, 2021

Iniciativa Al-NURECC plus që është rrjeti Jonian i Universiteteve, Rajoneve, Dhomave të Tregtisë dhe Qyteteve me financim nga Bashkimi Europian mbajti një...

Jul 02, 2021

2021-i shënon një vit të takimeve kritike të Kombeve të Bashkuara dhe një pikë kthese nëse bota dëshiron të sigurojë një të ardhme ku njerëzit dhe planeti...

Jun 24, 2021

U diskutua për Raportin e monitorimit 2020 të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, i përgatitur nga Ministria e Brendshme...

Bashkite e Qarkut